Voor werkgevers: Heeft u een zieke werknemer tgv ongeval?

Stel: één van uw medewerkers raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt t.g.v. een hem of haar overkomen ongeval veroorzaakt door een andere partij.
Dat is niet alleen erg vervelend voor uw werknemer, maar ook voor u.
U bent immers als werkgever verplicht het loon door te betalen en daarnaast kunt u ook te maken krijgen met (extra) kosten zoals reïntegratiekosten.
Die kosten omvatten ook bijv. kosten van de ingeschakelde Arbodienst, vervoerskosten ivm de reïntegratie, omscholingskosten, persoonlijke hulp en aanpassingen op de werkplek. Dat kan nog aardig oplopen.

Indien de schuld van het ongeval bij een derde ligt, kunt u het netto doorbetaalde loon én de kosten van reïntegratie meestal terughalen bij de aansprakelijke partij/verzekeraar.
In de praktijk maken werkgevers regelmatig géén gebruik van hun regresrecht, daar dit voor hun te veel tijd in beslag neemt en ze er vaak ook niet bij stilstaan.
Wij kennen de te bewandelen wegen en kunnen dit voor u vlot in gang zetten, voor u de aansprakelijkstelling opstellen, de vordering in kaart brengen, contact met de aansprakelijke partij/verzekeraar onderhouden en voor u de kosten verhalen.

De kosten hieraan verbonden worden, anders dan bij het verhalen van de schade voor een slachtoffer, niet door een verzekeraar betaald. Hiervoor zullen wij met u een kosten afspraak maken.

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvend advies en Check u Recht, U hebt er Recht op.